Erdiaroko Zubia/Puente Medieval

Compartir

ZUBIA2

Sunbillako zubia 1562. urtean eraiki zen, jada 40 urte zituen zurezko bertze zubi zahar bat zegoen toki berean. 

1551. urtean, kontseilu errealak harraizko zubia eraikitzeko agindua eman zuen. Baina, hainbat arrazoi medio, eraikuntza 11 urtez atzeratu zen.

800 Dukado, Subizarreko Felipek,  1552an, Sunbillako harrizko lehenengo zubia eraikitzeko baloratutako kostua da.

Nafarroako Erresumaren historian zehar egon den zubi estrategikoetariko bat da. Izan ere, Nafarroa Gipuzkoarekin eta Frantziarekin lotzen zituen Bide Errealean kokatua zegoen.  Bidasoa ibaiaren igoeraren ondorioz etengabe hausturak jasaten zituen egurrezko zubia ordezkatu zuen.

Bidasoa-Berroaran mendien erabilera mankomunatuaren pribilegio erreala zuten lau herrien artean ordainduak izan ziren harrizko zubiaren eraikitze lanak. Hauek izan ziren Martín de Vicuyña komisarioak zubiaren eraikiera ordaintzeko erabaki zituen ordainketa kopuruak:

300 dukado Sunbillak

 200 dukado Narbartek

135 dukado Doneztebek

 115 dukado Elgorriagak

 50 dukado bisitariek

El puente de piedra de Sunbilla se construyó en 1562, en el mismo lugar donde se encontraba el puente de madera que se construyó 40 años antes. El Real Consejo mandó construir el puente enteramente de piedra el año 1551, pero por diversos motivos, que se detallan en el escrito, la construcción se demoró unos once años.

800 ducados fue la puja que Felipe de Subizar hizo, en 1552, para construir el primer puente de piedra de Sunbilla.

Se trata de uno de los puentes de piedra mas estratégicos en la historia del Reino de Navarra, ya que formaba parte del camino real que unía a Navarra con Gipuzkoa y Francia. El anterior puente de madera sufría continuos desperfectos por las crecidas del río Bidasoa.

Los trabajos de construcción del puente de piedra fueron costeados por los 4 pueblos que gozaban del privilegio real para el uso mancomunado de los montes del Bidasoa y Berroaran. Las proporciones que el comisario Martin de Vicuyña dictó para costear la construcción del puente fue la siguiente:

300 ducados Sunbilla 

200 ducados Narbarte

135 ducados Doneztebe

  115 ducados Elgorriaga

  50 ducados visitantes.

ZUBIA3

Compartir