Toponimia

Compartir

Sunbilla herriko lehendabiziko aztarnak 1280 urtekoak dira, Husumbil bezala agertzen baita idatzitako zenbait dokumentutan. XIV. mendean Sombill eta Sumbil izenekin agertzen da eta XVII. mendean hasten dira egungo Sumbilla deituraren lehendabiziko adibideak aipatzen.

Jatorria euskalduna da: Usun + bil. Usun, osin (putzu) hitzaren bertako euskalkiaren aldaera da eta bil, biribil (borobil) hitzaren aldaki laburtua.

Euskaraz Sunbilla, gazteleraz Sumbilla, 1989ko Urtarrilaren 31an erabaki zen Sunbilla izatea herriaren izendapen ofizialaLa mención escrita más antigua de Sunbilla, que data de 1280 nombra esta población como Husumbil. En el siglo XIV aparece mencionada como Sombill y Sumbil.

La actual denominación de Sumbilla no aparece hasta el siglo XVII. Por ello se piensa que el topónimo no deriva de villa como parecería a priori, sino de un originario usun bil, que significaría en euskara pozo redondo.

De usun, variante dialectal de osin (pozo) y bil, forma sincopada de biribil (redondo). La -a final se le habría añadido posteriormente y tendría valor de artículo determinado. De hecho, en lengua vasca, muchos suelen llamar a esta población Sunbil.

Compartir